Wees alert op verkorte publicatietermijn jaarrekening

Een recente wetswijziging bepaalt dat de publicatietermijn van jaarrekeningen van onder andere bv’s, nv’s en grote stichtingen wordt verkort. Deze termijn verandert van 13 maanden in 12 maanden. Dit houdt in dat jaarrekeningen over 2014 van ondernemingen die een boekjaar hebben dat gelijk loopt met het kalenderjaar, niet uiterlijk op 31 januari 2016, maar op 31 december 2015 gedeponeerd moeten zijn. 

Vooral bestuurders van publicatie-plichtige rechtspersonen moeten dit goed in de gaten houden. Het niet tijdig publiceren van een jaarrekening kan namelijk verregaande consequenties hebben. Een bekende sanctie voor “onbehoorlijke taakvervulling” zoals dit wordt genoemd, is bijvoorbeeld het opleggen van een verhoogd aansprakelijkheidsrisico voor de bestuurder in geval van faillissement binnen drie jaar na de uiterste publicatietermijn. De wet gaat er hierbij vanuit dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement kan zijn. Kunnen de bestuurders dit niet weerleggen met tegenbewijs en kunnen zij niet aantonen dat zij niet nalatig zijn geweest, dan worden zij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort in het faillissement.

De wetswijziging gaat gelden voor boekjaren vanaf 1 januari 2016. Deze jaarrekeningen moeten dus uiterlijk 31 december 2017 worden gedeponeerd. Voor 2015 geldt nog de oude termijn met als uiterste publicatiedatum 31 januari 2017.