Het einde van de VAR-verklaring

Er is de afgelopen tijd al veel geschreven over het mogelijk verdwijnen van de VAR-verklaring.

Op dit moment bevinden wij ons in een overgangsfase waarbij de overheid zich aan het oriƫnteren is op een nieuwe aanpak. Het lijkt wel alsof ondernemers en vele ZZP-ers dit gelaten afwachten. Toch is dat wat ons betreft niet zo verstandig.

Linksom of rechtsom zal de overheid de regelgeving willen aanscherpen. Een duidelijkere afbakening maken tussen wie wel en wie geen ondernemer is in fiscale zin. Het gaat om grote fiscale belangen voor de overheid en zo ook voor elke ondernemer.

Naar onze mening is het niet zo belangrijk om te weten hoe de overheid dit onderwerp gaat aanpakken. Vast staat dat men dat gaat doen. In het belang van een gezonde financiering van onze economie.

De beste manier om je daar als ZZPer op voor te bereiden is door daadwerkelijk te gaan ondernemen. Laat je straks niet inhalen door aangepaste regelgeving, maar anticipeer daar op door meer contacten te leggen met mogelijke opdrachtgevers, meer te netwerken, meer aan marketing te doen, overleg te plegen met bestaande opdrachtgevers hoe flexibel ingespeeld kan worden op mogelijk scherpere regels, etc.

Ben je ondernemer die regelmatig ZZPers inhuurt, overleg dan met hen hoe je in de toekomst daar mee om wilt gaan wanneer regels verder worden aangescherpt. Leg contacten met andere ZZPers, zodat je kunt schakelen wanneer dat nodig is. Denk na over inhuren via andere werkmaatschappijen, via bemiddelingsbureaus of kijk of er tussen de bestaande ZZPers onderling facturering (maar dus ook risico dragen) mogelijk is. Misschien heeft het wisselend inhuren van ZZPers effect op de werkprocessen. Bereid je daar op voor.

Zodra de overheid met aangepaste regels komt, kunnen jullie met een goede voorbereiding zonder veel problemen verder met jullie onderneming. Bereid je niets voor, dan is de kans groot dat je als ZZPer een flinke tijd zonder werk zit. De ondernemer die ZZPers inhuurt zit in dat geval mogelijk tijdelijk zonder goede ZZP-vaklieden.

Succes met jullie voorbereidingen!