Gunstige nieuwe box 3-heffing voor kleine vermogensbezitter

Meer belasting betalen dan rendement ontvangen in box 3. Dat is op dit moment het geval, met name ten aanzien van de rente op spaartegoed. Ook het kabinet heeft ingezien dat dit niet klopt en komt daarom met wijzigingsvoorstellen die vanaf 2017 in werking zouden moeten treden en de verhouding tussen rendement en belasting zouden moeten verbeteren. Een van de wijzigingen betreft het verhogen van het heffingsvrije vermogen in box 3 naar €25.000 per belastingplichtige. Daarnaast wil men het fictieve rendement van 4% vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. De staffel voor 2017 is 2,9% fictief rendement tot een vermogen per belastingplichtige van €100.000, 4,7% tussen de €100.000 en €1.000.000 en 5,5% voor de bedragen daarboven. 

Let op: op dit moment is het niet echt van belang bij welke partner het vermogen in box 3 wordt aangegeven. Vanaf 2017 gaat dit veranderen als gevolg van de verschillende fictieve rendementen. Is het box 3-vermogen €200.000 dan is het voordeliger om dit bedrag gelijk te verdelen over de partners. Per persoon wordt het fictieve rendement dan namelijk 2,9% terwijl het fictieve rendement voor een vermogen boven €100.000 4,7% is.