Financieringen voor startende ondernemers

Als (startende) ondernemer ben je vaak bezig met investeren in je bedrijf. Om deze initiatieven te ondersteunen biedt de overheid verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van financiële voordelen. Bij deze een overzicht van de belangrijkste subsidies en regelingen.

1. Bijstandverlening zelfstandigen
Voor deze vorm van financiële ondersteuning kan je terecht bij je gemeente. Het gaat hierbij om het verstrekken van een lening of krediet, waarvoor je uiteraard wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Jaarlijks moet er 1225 uur aan het bedrijf worden besteed, de onderneming moet levensvatbaar zijn, het inkomen dient onder bijstandsniveau te liggen en hulp via een bank of borgstellingsfonds is niet meer mogelijk.
2. Borgstelling MKB-kredieten
In het geval van borgstelling voor een deel van je krediet kan je als MKB-ondernemer bij de bank meer geld lenen dan normaal gesproken op basis van jouw onderpand mogelijk zou zijn geweest. Recentelijk is deze regeling verlengd tot uiterlijk 31 december 2015.
3. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wil je na langdurige arbeidsongeschiktheid weer aan de slag en je eigen bedrijf starten? Denk dan aan het recht op starters- of voorbereidingskrediet, vervoersvoorzieningen of vergoedingen voor bijvoorbeeld een voorleeshulp of tolk. Indien je een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt en de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van je werkzaamheden, kunnen deze voorzieningen het gehele jaar worden aangevraagd bij het UWV.
4. Starten vanuit een WW-uitkering
Je bent je baan kwijtgeraakt en nu klaar voor een nieuwe uitdaging; voor jezelf beginnen. Het is mogelijk om met geheel of gedeeltelijk behoud van je WW-uitkering een eigen bedrijf te starten. Je persoonlijke werkcoach bij het UWV kan je hierover informeren en ondersteunen in het traject.
5. MKB-Krediet
Voor startende ondernemers is er ook nog de mogelijkheid van het MKB-Krediet; een subsidie van de overheid die gezien kan worden als een zakelijke lening. Het gaat hierbij om bedragen tussen de €50.000 en €250.000 Voor kleinere bedragen kan er ook gekozen worden voor microfinanciering (zie artikel 16 maart)
6. Erasmus for Young Entrepeneurs
Via dit programma is het mogelijk om maximaal 6 maanden in een MKB-bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land essentiële werkervaring op te doen. De organisatie KplusV is door de Europese commissie aangewezen als intermediair in Nederland. Ook bij de Kamer van Koophandel kan je terecht voor informatie en aanvragen van deze regeling.
7. Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters
Deze regeling maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van het Innovatiefonds MKB+ en maakt het mogelijk om te investeren in creatieve- en technostarters. Meer dan twintig verschillende fondsen met elk zijn eigen strategie en criteria kunnen worden aangesproken. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke techno- of creatieve starter het fonds investeert.
8. Microfinanciering en microkrediet
Eerder al besproken, maar nog even kort benoemd. Bij een haalbaar ondernemingsplan en een actieve ondernemersgeest is het mogelijk om maximaal €50.000 te lenen om een start of vervolgstap te maken met je onderneming. Aanvraag van deze lening verloopt via Qredits, stichting microkrediet Nederland.
9. Startersaftrek
Om het starten van ondernemingen te stimuleren is de startersaftrek (een verhoging van de zelfstandigenaftrek) in het leven geroepen. In de eerste vijf jaar van de onderneming kunnen starters een extra bedrag van hun winst aftrekken. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er aan de volgende criteria worden voldaan:
– Recht hebben op zelfstandigenaftrek
– In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek
– In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar ten minste een jaar geen ondernemer zijn geweest

Buro Freecon helpt je uiteraard graag met het bepalen van de meest passende financiering voor jouw onderneming.