Onzakelijke leningen van bv’s worden aangepakt

De belastingdienst heeft bekend gemaakt zich in 2016 bezig te gaan houden met het uitgebreid controleren van de hoogte van de rekening courant van bv’s. Het renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv’s voor niet-zakelijke doeleinden zal extra onder de loep worden genomen.

Er wordt geschat dat er door deze controles zeker 100.000 DGA’s in de problemen gaan komen. Bij een gemiddelde schuld van €100.000 per DGA gaat het om een totaalschuld van 10 miljard euro die onrechtmatig van bv’s geleend wordt.

De controles gaan op een nieuwe manier plaatsvinden. De systemen zijn nu allemaal aan elkaar gekoppeld zodat de Belastingdienst automatisch geïnformeerd wordt wanneer de rekening-courant extreem hoog is. Er kan dan geëist worden dat de schuld direct wordt terugbetaald. Men verwacht dat dit vooral gaat spelen bij stamrecht-bv houders die bijvoorbeeld bij ontslag hun ontslagvergoeding in een stamrecht bv investeren en bij teruglopende inkomsten uit deze bv gaan lenen zonder dat hier een onderpand tegenover staat. Het betreft hier dan een onzakelijke lening en dat is precies waar de Belastingdienst een stokje voor wil steken.