Belasting besparen in box 3

In box 3 kunnen schulden in mindering worden gebracht op het vermogen. Belastingschulden zijn hierop echter een wettelijke uitzondering. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. U kunt een hogere belastingheffing in box 3 voorkomen door nog dit jaar uw openstaande belastingschulden te betalen.

Belasting besparen kan ook door middel van het gebruik maken van de vrijstellingen in box 3. Een voorbeeld hiervan is de vrijstelling voor groene beleggingen. U kunt dan profiteren van een extra heffingskorting in box 1 van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde beleggingen.

Per januari 2017 wil het kabinet de belastingheffingsregeling in box 3 aanpassen. Er gaat dan een fictief rendement van 4,7% gelden voor belaste vermogens van €100.000 tot €1.000.000. Voor bedragen hierboven wordt het fictieve rendement zelfs 5,5%  Is het behaalde rendement in uw geval lager dan het fictieve rendement, dan kan het voordeliger zijn om andere beleggingsopties te bekijken. Bijvoorbeeld beleggen via de eigen BV of een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)